Lokus123 brukerstøtte: 22 400 456 / hjelp@lokus123.no

MATRIKS 8–10


Hør radiointervju med norske Arvid som var med i Vietnam-krigen, se bilder fra nordmenn på prærien i USA på 1880-tallet – eller filmklipp med Lenin som taler i Moskva i 1920. Innholdet på Matriks nettsted presenterer gode kilder egnet for aldersgruppen, og gir elevene et stort mangfold av interaktive oppgaver.

Nettstedet er inndelt i fagtemaer. Historie, geografi og samfunnskunnskap har hver seks til syv temaer. På førstesiden kan du imidlertid også velge å gå inn etter klassetrinn. 

Matriks nettsted har tre typer innhold: Oppdragene er større enheter som tar for seg et sentralt fagtema, de er inndelt i sekvenser. Prøv deg består av flervalgsoppgaver. Lengst til høyre ligger en samling nyttige lenker.

Nettstedet har fra sommeren 2011 også eget historie-nettsted på arabisk, polsk og russisk. Her er det meste av Matriks' historiebøker gjengitt med både tekst og tale på de tre språkene. I tillegg finner du interaktive oppgaver beregnet for elever som ikke har norsk som morsmål. Sidene har også norske ordforklaringer for samme målgruppe. Utarbeidelse av nettsidene er støttet av Utdanningsdirektoratet og utviklet i samarbeid med Åsheim ungdomsskole i Trondheim.

Oppe til høyre ligger BILDEBASEN, som inneholder de aller fleste bildene som er å finne i de ni bøkene. Bildene er sortert etter hvilken bok de er hentet fra, og basen er søkbar. Vi håper basen vil være nyttig både i gjennomgang av lærestoff og for elevenes i deres oppgaver.

Nettstedet er under utvikling.

Trinn:         8–10
Pris:           0,-
Målform:    Bokmål

Redaktør/prosjektleder
Trond Bøhler

Manus
Sturle Holmen
Ketil Knutsen
Hein Ellingsen
Anders Ekman
Roy Johansen
Einar Biørn-Hansen
Trond Bøhler

Illustrasjoner
Gerd Eng Kielland
John Arne Eidsmo
Kjersti Vatnan Ekman 

Filmer
NRK
Education Clip Library

Teknisk løsning: Inspera AS 

Teknisk tilrettelegging: Christoffer Glosli
Design: Øyvind Skilbrei
Drift: Basefarm
© H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 2009 ISBN 978-82-03-31428-5
Aschehoug
Velkommen til 
Lokus123 er åpen for alle.
Du trenger ikke å logge deg inn med brukernavn og passord for å kunne sette
i gang.

På noen nettsteder kan du som er lærer få tilgang til lærerressurser ved å logge inn med brukernavn og passord.